Cookies

Denne siden bruker informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en god brukeropplevelse. Ved å klikke på «Aksepter» godkjenner du at vi benytter oss av informasjonskapsler (cookies) på din enhet, slik det står beskrevet i vår personvernerklæring nederst på siden.

Aksepter

Bruksvilkar og juridiske restriksjoner

Disse bruksvilkårene og juridiske restriksjonene styrer din bruk av dette nettstedet ("Nettstedet"). Les disse vilkårene nøye før du bruker nettstedet. Bruk av nettstedet indikerer at du godtar disse vilkårene.

Bruk av nettstedet
Coca-Cola Enterprises, Inc. (CCE) autoriserer deg til å se på og laste ned materialet på dette nettstedet kun til personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at du beholder all merking av opphavsrett, varemerker og andre proprietære rettigheter i det opprinnelige materialet eller kopier av dette materialet. Du har ikke tillatelse til å gjøre endringer i materialet på dette nettstedet på noen måte. Du kan heller ikke gjengi eller vise offentlig, fremføre, distribuere eller på annen måte bruke det til offentlige eller kommersielle formål uten skriftlig tillatelse. Dette nettstedet, inkludert alt materiale på dette nettstedet, er opphavsrettslig beskyttet av internasjonale regler om opphavsrett og traktatbestemmelser. Du samtykker i å overholde alle verdens lover om opphavsrett når du bruker dette nettstedet og forhindre uautorisert kopiering av materialet. Unntatt når det uttrykkelig er angitt her, gir vi deg ikke noen uttrykkelige eller underforståtte rettigheter under noen patenter, varemerker, opphavsrettigheter eller forretningshemmeligheter. Du samtykker i ikke å avbryte eller forsøke å avbryte driften av nettstedet på noen måte.

Lenker til andre nettsteder
Dette nettstedet lenker videre til CCE Talents-rekrutteringsnettsted som drives av CCE og leveres av Taleo.  Dette Talent-nettstedet viser CCEs nåværende ledige stillinger og gir potensielle søkere anledning til å søke på roller på nettet.  I tillegg lar nettstedet kandidater laste opp en CV og søke på jobber.  Talent-nettstedet er et eget nettsted i forhold til dette nettstedet, og der har sin egen personvernerklæring og egne bruksvilkår.

Lenker til tredjeparts nettsteder på dette nettstedet leveres utelukkende som en tjeneste til deg. Hvis du bruker disse lenkene, forlater du dette nettstedet. Vi kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig for noen av disse nettstedene eller innholdet på dem. Uten å begrense det foregående, frasier vi oss ethvert ansvar hvis disse nettstedene: krenker tredjeparts immaterielle rettigheter, er unøyaktige, ufullstendige eller villedende, ikke er salgbare eller egnet for et bestemt formål, ikke tilbyr deg tilstrekkelig personvern eller sikkerhet, er ærekrenkende eller injurierende, og/eller inneholder virus eller andre destruktive elementer. Vi støtter dem ikke og kommer ikke med representasjoner om dem eller om informasjonen, programvaren eller andre produkter eller tjenester du finner der eller resultater som kan fås ved bruk av dem. Lenken til et annet nettsted innebærer ikke at vi støtter dette nettstedet eller eieren av det eller at vi er sponsor for eller tilknyttet/assosiert med det eller er juridisk autorisert til å bruke det. Dette gjelder for alle varemerker, varenavn, logoer og opphavsrettsbeskyttet materiale som vises eller gjøres tilgjengelig via lenkene. Ingen av disse nettstedene har en spesiell autorisasjon til å bruke varemerker, varenavn, logoer eller opphavsrettslig beskyttet materiale som tilhører oss eller noen av våre datterselskaper. Hvis du forlater dette nettstedet for å få tilgang til tredjeparts nettsteder lenket til dette nettstedet, gjør du dette helt på eget ansvar.

Om informasjonen
Vi har laget dette nettstedet utelukkende for å gi deg informasjon om Coca-Cola Enterprises og virksomheten vår. Nettstedet er utarbeidet av CCE i god tro. Vi kommer imidlertid ikke med påstander angående fullstendigheten eller nøyaktigheten til informasjonen det inneholder. Du bør spesielt være oppmerksom på at denne informasjonen kan være ufullstendig, kan inneholde feil eller kan ha blitt utdatert. Vi garanterer ikke for nøyaktigheten eller fullstendigheten til materialet eller påliteligheten til råd, meninger, uttalelser eller annen informasjon som vises på eller distribueres gjennom nettstedet. Du erkjenner at hvis du stoler på meninger, råd, utsagn, notater, rapporter eller informasjon på nettstedet, skal dette være på eget ansvar. Noe eller alt av innholdet på dette nettstedet kan være utilgjengelig fra tid til annen. Vi garanterer på ingen som helst måte at innholdet på dette nettstedet - eller nettsteder med lenker til dette nettstedet - er uten virus eller andre destruktive elementer. Vi forbeholder oss retten til å legge til, endre, korrigere eller slette informasjon fra dette nettstedet til enhver tid uten varsel. Du er bundet av slike revisjoner og må derfor regelmessig besøke dette nettstedet for å gjennomgå de gjeldende vilkårene.

DETTE NETTSTEDET, INFORMASJONEN OG MATERIALET PÅ NETTSTEDET, DENNE PUBLIKASJONEN OG ALLE REFERANSER TIL PRODUKTER ELLER TJENESTER LEVERES "SOM DEN ER," UTEN NOEN GARANTIER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, AV NOE SLAG, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHET, IKKE-KRENKELSE ELLER EGNETHET TIL ET SPESIELT FORMÅL. ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE EKSKLUSJON AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, OG I SÅ FALL GJELDER KANSKJE IKKE ALLE EKSKLUSJONENE OVENFOR FOR DEG.

Hvis du ønsker å ha en lenke til Coca-Cola Enterprises' nettsted, må du overholde følgende begrensninger:
• Du kan ha en lenke til, men ikke kopiere, innholdet vårt.
• Du skal ikke opprette rammer, egne lesere eller rammemiljøer rundt innholdet vårt.
• Du skal ikke på noe vis antyde at vi støtter deg eller produktene dine.
• Du skal ikke opptre villedende med hensyn til ditt forhold til oss.
• Du skal ikke presentere falsk informasjon om virksomheten vår eller oss.
• Skal ikke bruke logo, fotografier eller grafikk som tilhører oss uten
    uttrykkelig tillatelse i skriftlig form fra Coca-Cola Enterprises.
• Du skal ikke ha en lenke til et nettsted med innhold som kan oppfattes som usmakelig, uanstendig, støtende
   eller kontroversielt, og det skal utelukkende ha innhold som er passende for alle aldersgrupper.
• Du skal ikke forvrenge eller på noen måte endre innholdet på nettstedet vårt.
• Du skal varsle oss på ccemail@na.cokecce.com om din intensjon med å ha en lenke til dette nettstedet.

Sendt informasjon
All informasjon som innhentes i forbindelse med dette nettstedet skal brukes av oss i henhold til nettstedets personvernerklæring (Personvernerklæring for Internett).

Eksportkontroll
Programvare og annet materiell fra dette nettstedet kan være underlagt amerikanske lover om eksportkontroll. USAs lover om eksportkontroll forbyr eksport av enkelte tekniske data og programvare til visse territorier. Ingen programvare fra dette nettstedet kan lastes ned eller eksporteres til følgende land eller til en statsborger eller innbygger i dem: Cuba, Irak, Libya, Nord-Korea, Iran, Syria eller noe annet land som USA har forbudt eksport av varer til, eller land som befinner seg på det amerikanske finansdepartementets liste over spesielt utpekte land eller det amerikanske handelsdepartementets Table of Deny Orders.

Vi gir ikke tillatelse til nedlasting eller eksport av noe programvare eller noen tekniske data fra dette nettstedet til en jurisdiksjon som er angitt som forbudt i henhold til amerikanske eksportlover.

Ansvarsbegrensning
IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL VI HOLDES ANSVARLIG FOR SKADER SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED BRUKEN AV DETTE NETTSTEDET ELLER INFORMASJON SOM FINNES HER ELLER PÅ LENKEDE NETTSTEDER. SPESIELT KAN VI IKKE HOLDES ANSVARLIGE FOR SPESIELLE, INDIREKTE, FØLGESKADE ELLER TILFELDIG SKADE - SELV DET IGANGSETTES SØKSMÅL SOM HEVDER SLIKE SKADER FINNES I KONTRAKT, UAKTSOMHET ELLER SKADEVOLDENDE HANDLING.

Gjeldende lov
Disse vilkårene er regulert av og tolkes i samsvar med lovene i staten Georgia, uten hensyn til eventuelle prinsipper for lovkonflikter. Du aksepterer at enhver juridisk saksanlegg som følge av eller relatert til disse vilkårene eller bruk av dette nettstedet bare kan fremføres i de statlige eller føderale domstolene i Atlanta, Georgia, USA, og du samtykker i og underlegger deg den personlige jurisdiksjonen til slike domstoler når formålet er å anlegge søksmål.

Generelt
Vi kan revidere disse vilkårene når som helst ved å oppdatere dette oppslaget. Du bør besøke denne siden jevnlig for å se gjennom de aktuelle vilkårene, ettersom de er bindende for deg. Vi kan avslutte, endre, suspendere eller stanse ethvert aspekt av nettstedet vårt, inkludert tilgjengeligheten av ulike funksjoner på nettstedet, når som helst. Vi kan også innføre begrensninger på visse funksjoner og tjenester eller begrense din tilgang til deler eller hele nettstedet uten forvarsel eller annet ansvar. Vi kan trekke tilbake autorisasjon, rettigheter og tillatelser gitt ovenfor, og i så tilfelle skal du umiddelbart ødelegge alt materiale du har hentet fra nettstedet.

Sist revidert: September 2012