Cookies

Deze site gebruikt cookies voor een betere surfervaring. Door te klikken op “Goedkeuren”, stemt u in met het gebruik van cookies op uw apparaat zoals beschreven in onze privacyverklaring die u in the footer van deze pagina kunt vinden.

Goedkeuren

GEBRUIKSVOORWAARDEN EN WETTELIJKE BEPERKINGEN

Deze gebruiksvoorwaarden en wettelijke beperkingen zijn van toepassing op je gebruik van deze website ("Website"). Lees deze voorwaarden zorgvuldig door vóór het gebruik van de Website. Als je de Website gebruikt, geeft dat aan dat je deze voorwaarden accepteert.

Gebruik van de Website
Coca-Cola Enterprises, Inc. (CCE) verleen je het recht om de materialen op deze Website uitsluitend voor je persoonlijke, niet-commercieel gebruik te bekijken en te downloaden, op voorwaarde dat je alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten behoudt die in de originele materialen of op enige kopieën van deze materialen staan. Het is niet toegestaan ​​de materialen op deze Website op enigerlei wijze te wijzigen, noch mag je deze reproduceren of publiceren, uitvoeren, distribueren of anderszins gebruiken voor enig publiek of commercieel doel zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Deze Website, inclusief alle materialen op deze Website, is auteursrechtelijk beschermd en wordt beschermd door wereldwijde auteurswetten en verdragsbepalingen. Je stemt ermee in te voldoen aan alle wereldwijde auteurswetten bij je gebruik van deze Website en het onbevoegd kopiëren van enig materiaal te voorkomen. Behoudens voor zover uitdrukkelijk hierin voorzien, verlenen we je geen enkel expliciet of impliciet recht uit hoofde van enig patenten, handelsmerken, auteursrechten of handelsgeheimen. Je stemt ermee in om de werking van de Website op generlei wijze te onderbreken of dat te proberen.

Links naar andere websites
Deze Website is gekoppeld aan de talentwervingswebsite van CCE, die wordt beheerd door CCE en aangedreven door Taleo.  Op deze talentenwebsite staan de actuele vacatures van CCE en potentiële sollicitanten kunnen er online solliciteren naar banen.  Daarnaast maakt de Website het mogelijk voor kandidaten om hun CV te uploaden en te zoeken naar een baan.  De talentenwebsite is een aparte website van deze Website en heeft een eigen Privacybeleid en Gebruiksvoorwaarden.

Links naar websites van derden op deze Website zijn uitsluitend bedoeld voor je gemak. Als je gebruik maakt van deze links, verlaat je deze Website. We hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor enige van deze websites of hun inhoud. Zonder het voorgaande te beperken, wijzen wij uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af indien deze websites: inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden; onnauwkeurig, onvolledig of misleidend zijn; niet verhandelbaar of geschikt zijn voor een bepaald doel; niet voldoende privacy of veiligheid bieden; lasterlijk of schandelijk zijn; en/of virussen of andere items van destructieve aard bevatten. Wij onderschrijven deze websites of de daar gevonden informatie, software of andere producten of diensten, of de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik ervan, niet, en doen daar ook geen toezeggingen over. De link naar een andere website houdt niet onze goedkeuring van die website of de website-eigenaar in, of dat we een sponsor zijn van, of gelieerd of verbonden zijn met, of wettelijk bevoegd zijn om enig handelsmerk, enige handelsnaam, enig logo of auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken dat/die weergegeven is in of toegankelijk is via de links, of dat enige gekoppelde website bevoegd is om enig handelsmerk, enige handelsnaam, enig logo of auteursrechtsymbool te gebruiken dat van ons of van een van onze filialen of dochterondernemingen is. Als je deze Website verlaat om toegang te verkrijgen tot een van de websites van derden die gekoppeld zijn aan deze Website, doe je dit volledig op eigen risico.

Over de informatie
We hebben deze Website uitsluitend samengesteld ten behoeve van het verstrekken van informatie over Coca-Cola Enterprises en ons bedrijf. De Website is te goeder trouw samengesteld door CCE. Er wordt echter geen enkele toezegging gedaan over de volledigheid of juistheid van de informatie die op de Website staat. In het bijzonder moet je je ervan bewust zijn dat deze informatie onvolledig kan zijn, fouten kan bevatten of verouderd kan zijn. Wij garanderen niet de juistheid of volledigheid van de materialen of de betrouwbaarheid van enige adviezen, opinies, verklaringen of andere informatie weergegeven op of gedistribueerd via de Website. Je erkent dat elk vertrouwen op een dergelijke opinie, advies, verklaring, memorandum, rapport of informatie volledig op eigen risico is. Sommige, of alle, inhoud op deze Website is van tijd tot tijd mogelijk niet beschikbaar. Wij doen geen toezeggingen of garanties dat de inhoud van deze Website, of van enige website die gekoppeld is aan deze Website, vrij is van virussen of andere items van destructieve aard. Wij behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment informatie van deze Website toe te voegen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving. Je bent gebonden aan deze herzieningen en moet derhalve regelmatig deze pagina bezoeken om de huidige voorwaarden te bekijken.

DEZE WEBSITE, DE INFORMATIE EN MATERIALEN OP DE WEBSITE, DEZE BEKENDMAKING EN ENIGE VERWIJZINGEN NAAR PRODUCTEN OF DIENSTEN WORDEN GELEVERD 'AS IS' ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE TOEZEGGING OF GARANTIE VAN WELKE AARD OOK, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID , NIET-INBREUK OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOE, DUS SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP JOU VAN TOEPASSING.

Als je een link wil instellen naar de website van Coca-Cola Enterprises, moet je voldoen aan de volgende beperkingen:
• Er mag naar onze inhoud gekoppeld worden, maar deze mag niet gerepliceerd worden.
• Het is verboden om een kader, browser- of randomgeving rondom onze inhoud te maken.
• Het is verboden om te impliceren dat wij je of jouw producten onderschrijven.
• Het is verboden je relatie met ons verkeerd voor te stellen of daar misleidend over te doen.
• Het is verboden verkeerde informatie te geven over ons of ons bedrijf.
• Het is verboden ons logo, onze foto's en pakketafbeeldingen te gebruiken zonder
   de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Coca-Cola Enterprises.
• Het is verboden naar een website te koppelen die inhoud bevat die kan worden beschouwd als smakeloos, obsceen, aanstootgevend
   of controversieel, en deze mag alleen inhoud bevatten die geschikt is voor alle leeftijdsgroepen.
• Het is verboden de inhoud van onze Website op enigerlei wijze te vervormen of te wijzigen.
• Je bent verplicht om ons via ccemail@na.cokecce.com op de hoogte te brengen van je intentie om een koppeling te maken naar deze Website.

Ingezonden informatie
Eventuele verzamelde informatie in verband met deze Website zal door ons gebruikt worden in overeenstemming met het Privacybeleid van de Website (Internetprivacybeleid).

Exportcontrole
Software en andere materialen van deze Website kunnen onderworpen zijn aan de exportcontrolewetten van de Verenigde Staten. De Amerikaanse exportcontrolewetten verbieden de uitvoer van bepaalde technische gegevens en software naar bepaalde gebieden. Geen software van deze Website mag worden gedownload of geëxporteerd naar, of naar een staatsburger of inwoner van, Cuba, Irak, Libië, Noord-Korea, Iran, Syrië of enig ander land waarvoor de Verenigde Staten een handelsembargo heeft ingesteld, of naar wie dan ook op de lijst met 'Specially Designated Nationals' van het Amerikaanse Ministerie van Financiën of op de 'Table of Deny Orders' van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken.

We geven geen toestemming voor het downloaden of de uitvoer van enige software of technische gegevens van deze Website naar rechtsgebieden die verboden zijn door de exportwetten van de Verenigde Staten.

Beperking van aansprakelijkheid
IN GEEN GEVAL ZIJN WIJ AANSPRAKELIJK VOOR ENIGERLEI SCHADE ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET JOUW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF VAN ENIGE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE OF ENIGE GEKOPPELDE WEBSITES. IN HET BIJZONDER ZIJN WIJ NIET AANSPRAKELIJK VOOR SPECIALE, INDIRECTE, GEVOLG- OF INCIDENTELE SCHADE, OF EEN GEDING DIE ZULKE SCHADE CLAIMT NU NAAR VOREN WORDT GEBRACHT UIT HOOFDE VAN EEN CONTRACT, NALATIGHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD.

Toepasselijk recht
Deze voorwaarden worden beheerst door, en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Georgia, zonder rekening te houden met enige principes van wetsconflicten. Je stemt ermee in dat elke vordering in rechte en in billijkheid die voortkomt uit of verband houdt met deze voorwaarden of het gebruik van deze Website alleen zal worden ingediend in de staat of bij de federale rechtbanken in Atlanta, Georgia, VS, en je stemt in met en onderwerpt je aan de persoonlijke jurisdictie van dergelijke rechtbanken voor de doeleinden van het procederen voor een dergelijke vordering.

Algemeen
Wij kunnen deze voorwaarden op elk gewenst moment herzien door deze publicatie bij te werken. Je dient deze pagina van tijd tot tijd te bezoeken om de dan geldende voorwaarden te bekijken, want deze zijn bindend voor je. Wij kunnen elk aspect van onze Website, met inbegrip van de beschikbaarheid van bepaalde onderdelen van de Website, op elk gewenst moment beëindigen, wijzigen, opschorten of stopzetten. Wij kunnen ook beperkingen opleggen op bepaalde onderdelen en diensten of je toegang tot bepaalde delen van de gehele website beperken zonder mededeling of aansprakelijkheid. Wij kunnen de hierboven gegeven toestemming, rechten en licenties beëindigen, en na een dergelijke beëindiging dien je onmiddellijk al het materiaal van de Website te vernietigen.

Laatst herzien: september 2012